Lesso Thai บริษัทเซิ่ง ทง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                  ตำแหน่งว่างงาน      
                         
                  - ผู้จัดการฝ่ายขาย     1  ตำแหน่ง
                         
                  - เจ้าหน้าที่ขาย     2  ตำแหน่ง
                         
                  - เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า     2  ตำแหน่ง
                         
                  - พนักงานส่งของ     4  ตำแหน่ง
                         
                         

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
030615